Produkty

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Nasze produkty wytwarzane są z najwyższej jakości surowców, potwierdzonych niezbędnymi certyfikatami. Starannie dobrane składniki, w połączeniu z nowoczesną technologią, pozwalają na osiągnięcie asortymentu na najwyższym poziomie jakościowym. W trosce o utrzymanie światowych standardów przeprowadzamy w naszym Laboratorium: testy, pomiary i analizy, które umożliwiają dostosowanie naszych produktów do najwyższych wymagań i potrzeb rynkowych. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi produktami w naszej ofercie handlowej.

Tonery

(JetWorld, Cartridge Web)

Tusze

(JetWorld, Wox)

Airbag

Folie do faksów

Komponenty
do regeneracji

(chipy, bębny (OPC),
tonery w workach i butelkach,
listwy zbierające, listwy podające,
osłony transportowe, plomby transportowe,
wałki podające, elektrody ładujące PCR)

Gwarancja

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Na mocy treści Art. 558 Kodeksu Cywilnego, THI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów. Stosowanie naszych produktów nie wyłącza prawnej odpowiedzialności producentów drukarek za wadliwość urządzeń. Postanowienia umowne, wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy, pomimo wadliwości urządzenia wynikającej z winy sprzedawcy, są sprzeczne z przepisami Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/13/EWG z dnia 5.04.1993 r. Zgodnie z Art. 14 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej: Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Gwarancja nie obejmuje

 

1. Produktów innych producentów

2. Produktów wyeksploatowanych:

- tonery zużyte w 60% i więcej,

- wkłady atramentowe zużyte w 50% i więcej.

3. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:

- naruszenie plomb gwarancyjnych,

- ingerencję osób nieuprawnionych,

- podejmowane próby napraw.

4. Produktów, których okres gwarancji minął.

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeśli w dacie zgłoszenia wady towaru, zalega z płatnością za okres powyżej 21 dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady, kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uregulowania przeterminowanych należności.

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Sposób dostarczenia reklamacji

 

1. Zgłoszenie reklamacyjne (protokół do pobrania tutaj, instrukcja wypełnienia protokołu tutaj) powinno zostać wypełnione wraz z podaniem faktury zakupu produktu oraz dołączone do przesyłki z reklamacjami.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać umieszczone w widocznym miejscu na kartonie zbiorczym zawierającym reklamacje.

3. Reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym nabywca przesyła lub dostarcza na własny koszt na adres THI.

4. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym zabezpieczenie towaru w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Brak dołączonego protokołu reklamacyjnego może spowodować brak możliwości rozpa trzenia reklamacji i jej wstrzymanie do czasu dosłania brakującej dokumentacji.

6. W przypadku pytań o status reklamacji  w celu jej identyfikacji należy podać datę nadania przesyłki, numer listu przewozowego oraz spedycję. 

 

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Rozpatrywanie reklamacji

 

1. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

2. THI dołoży wszelkich starań , aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Jeśli z przyczyn niezależnych od THI zachowanie terminu jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

3. Uznając reklamację za zasadną THI zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeń wynikających z reklamacji.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, THI wymieni towar na wolny od wad lub wystawi korektę faktury.

4. Standardową praktyką zadośćuczynienia roszczeń wynikających z reklamacji będzie wystawienie faktury korygującej na reklamowany produkt. THI zastrzega sobie prawo do nieoferowania tego rodzaju zadośćuczynienia w szczególnych przypadkach i podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zgodnie z pkt 3.

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Zgłoszenie uszkodzonego sprzętu – krok po kroku

 

1. W przypadku powstania uszkodzenia należy zgłosić je niezwłocznie do Działu Reklamacji. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie naszego produktu, który był używany podczas awarii.

2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać opis okoliczności oraz zdjęcia pokazujące wadę.

3. Uszkodzone urządzenie należy odpowiednio przygotować do transportu, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia (odpowiednie pudełko kartonowe, styropian bądź folia bąbelkowa jako wypełnienie pustych przestrzeni) zgodnie z wymaganiami producenta i firmy kurierskiej.

4. Dział Reklamacji ustali dogodny termin odbioru sprzętu przez kuriera.

5. Naprawa uszkodzonego sprzętu realizowana jest w ciągu 21 dni roboczych.

6. Naprawiony sprzęt wraz z wkładem drukującym jest odsyłany do klienta za pośrednictwem  wybranej przez THI spedycji.

7. THI dokonuje naprawy urządzeń zgłoszonych do reklamacji tylko po wcześniejszej awizacji w Dziale Reklamacji. THI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia które nie zostały spowodowane użyciem wkładów drukujących naszej firmy. W przypadku stwierdzenia wady, której przyczyną nie były produkty THI sprzęt zostanie odesłany do klienta wraz z opinią uzasadniającą odrzucenie reklamacji.

8. THI zapewnia naprawę lub jeśli naprawa nie będzie możliwa wymianę urządzenia na własny koszt, jeżeli jego uszkodzenie zostało spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu THI.

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/thihost/domains/thi.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003

Zwrot towaru

 

1. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony opiekuna handlowego lub pracownika firmy THI.

2. Zwroty dokonywane w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 możliwe są za zgodą Kierownika Działu Handlowego.

3. Zwracany towar powinien być nieużywany, zapakowany w fabryczne opakowania nieposiadające żadnych naklejek oraz opisów nienależących do THI.

4. Koszty zwrotu towaru w przypadkach określonych w pkt 2 w szczególności koszty transportu i zabezpieczenia towary pokrywane są przez zwracającego.

5. W przypadku gdy zwrot towaru następuje po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez kupującego towaru, THI uprawnione jest do naliczenia opłaty za zwrot w wysokości 5% wartości netto zwracanego towaru, ale nie mniej niż 20 zł.

6. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały dostarczone do klienta na specjalne zamówienie.