Polityka prywatnosci

 

W zwiazku z wejsciem w zycie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane takze RODO), chcemy Panstwa poinformowac:

 

Kto jest administratorem danych osobowych:

Wlascicielem i administratorem witryny internetowej dostepnej pod adresem www.thi.pl czyli podmiotem decydujacym o tym, jak beda wykorzystywane dane osobowe jest THI Sp. z o.o. Sp. k., ul.Nowe Sady 2, 94-102 Lódz, NIP: 7272787549, REGON 101473677

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych w firmie THI Sp. z o.o. Sp. k.:

Adres e-mail: biuro@thi.pl

Adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych THI Sp. z o.o. Sp. k., ul.Nowe Sady 2, 94-102 Lódz 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w celu przyjecia i kompleksowej realizacji zleconych uslug a takze w celu zawarcia przyszlych umów. W/w dzialania obejmuja m.in kontakt handlowy, przygotowanie oferty, itd.

 

Odbiorcami Panstwa danych osobowych sa:

 

 

Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez czas obowiazywania umowy/wspólpracy, a takze po jej zakonczeniu w celach:

 

Jakie prawa przysluguja wlascicielowi danych osobowych:

 

Ponadto przysluguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych narusza przepisy ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie beda przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora moze byc: